KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Umowy

Pomoc prawna z zakresu prawa umów dotyczy m.in. :

  • niedozwolonych klauzul umownych stosowanych w obrocie handlowym (np. przez ubezpieczycieli pojazdów samochodowych w przypadku OC,AC),
  • stosowania zapisów umownych o zwrocie prowizji od przedstawiciela handlowego (agenta) w przypadku rezygnacji z umowy pozyskanego przez niego klienta ,
  • sposobów określania obowiązków ,praw,wynagrodzenia w umowach agencyjnych (np. w branży ubezpieczeń czy doradztwa inwestycyjnego),
  • warunków naliczania odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia przez dłużnika,
  • forma zawierania umów np. przetargów,aukcji czy ofert,
  • warunków uznawania umów za bezskuteczne czy nieważne,
  • sposobów zabezpieczania kar umownych,
  • możliwości uchylania się od zawartej umowy,
  • zagrożeń związanych z określonymi zapisami w umowie,
  • zakresu,odpowiedzialności z tytułu pełnomocnictwa.
TOP