KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Prawo pracy

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy dotyczy m.in. :

 • udzielania porad prawnych ,np dotyczących praw i obowiązków pracodawcy względem pracowników,
 • prowadzenia spraw przed sądem pracy,
 • spraw związanych z odszkodowaniami od pracodawcy (np. w skutek wypadku)
 • zasad stosowania elastycznego czasu pracy,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • warunków korzystania z urlopów,
 • norm czasu pracy (nadużycia z tym związane, np. dotyczące godzin nadliczbowych),
 • pozwów zbiorowych w stosunku do nieuczciwego pracodawcy,
 • zasad ustalania wynagrodzeń pracowniczych,
 • urlopów pracowniczych,
 • zjawiska mobbingu (np. zastraszanie pracownika w pracy).
TOP