KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Prawo mieszkaniowe

Pomoc prawna z zakresu prawa mieszkaniowego dotyczy m.in. :

  •  spraw dotyczących najmu lokali użytkowych czy mieszkalnych (np. sporządzanie umów i ich opiniowanie,dochodzenie roszczeń z tytułu umów najmu,sposoby postępowania prawnego w przypadku nieuczciwości najemcy,zalegania z płatnościami),
  • zasad stosowania umów przy najmie okazjonalnym,
  • ustanawiania spółdzielczych lokatorskich prawo do lokalu,
  • warunków wykupu mieszkań służbowych,
  • działań zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
  • działalności spółdzielni mieszkaniowych,
  • ochrony praw lokatorów,
  • niedozwolonych zapisów w umowach najmu lokali użytkowych czy mieszkalnych,
  • zabezpieczania swoich praw w przypadku umów z deweloperem.
  • stosunków sąsiedzkich
TOP