KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Prawo karne i wykroczeń

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego dotyczy m.in. :

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję oraz Prokuraturę
 • obrony oskarżonych w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku,
 • reprezentacja w sprawach z oskarżeń prywatnoskargowych
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji,
 • przygotowywanie wniosków i reprezentacja skazanych w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w formie systemu dozoru elektronicznego.

Pomoc prawna z zakresu prawa wykroczeń dotyczy m.in. :

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję oraz Prokuraturę
 • obrony oskarżonych w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku,
 • reprezentacja w sprawach z oskarżeń prywatnoskargowych
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji,
 • przygotowywanie wniosków i reprezentacja skazanych w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w formie systemu dozoru elektronicznego.
TOP