KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomoc prawna z zakresu prawa gospodarczego dotyczy m.in. :

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
 • prowadzenia działalności gospodarczej i wymogów z tym związanych (np. ZUS),
 • sposobów postępowania prawnego, gdy kontrahent nie płaci,
 • zabezpieczania roszczeń w stosunkach handlowych (np. poprzez weksel),
 • zakładania oraz likwidowania działalności,
 • warunków stosowania pełnomocnictw w spółkach,
 • sporów z Urzędem Skarbowym czy ZUSem,
 • warunków uzyskiwania koncesji (np. na sprzedaż alkoholu),
 • reprezentacja przed sądami w sporach z tytułu umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami,
 • postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • spraw związanych z naruszeniami prawa do znaku towarowego.
TOP