KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Odszkodowania

Pomoc prawna z zakresu spraw odszkodowawczych dotyczy m.in. :

  • błędów w sztuce lekarskiej przy przeprowadzaniu zabiegów,operacji,
  • działalności firm pożyczkowych,banków (np.stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach,zawyżanie kosztów obsługi rachunków bankowych czy kredytów poprzez opłaty dodatkowe),
  • niewywiązywanie się z ofert przez biura podróży (np. warunki na miejscu nijak się mają do folderów,na podstawie którch wybieraliście spędzanie wakacji),
  • zaniżania odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe w przypadku OC,AC czy nakaz naprawy zamiennikami,zamiast częściami oryginalnymi,
  • szkód wynikłych z nieprawidłowo przeprowadzonych robót budowlanych,
  • niezgodnego z prawem działania sąsiadów,
  • spraw ,których stroną jest Skarb Państwa,gmina,powiat,
  • wypadków w pracy,
  • wypadków w rolnictwie,
  • uszkodzeń ciała powstałych w wyniku upadku,potknięć np. na oblodzonym chodniku
TOP