KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Egzekucja roszczeń

Pomoc prawna z zakresu egzekucji roszczeń dotyczy m.in. :

 • udzielania porad czy opinii prawnych,
 • prowadzenia spraw sądowych,
 • spornych spraw związanych z zaległościami za niezapłacone faktury,
 • postępowania w przypadku trudności w ściągnięciu należnych odszkodowań,
 • przekroczenia uprawnień przez komornika w trakcie zajmowania mienia,
 • niezgodnych z prawem, działań firm windykacyjnych,komorników (np. stosowanie gróźb karalnych pod adresem dłużnika),
 • postępowania upominawczego (np. sprawy dotyczące sądowych nakazów zapłaty),
 • przeprowadzania egzekucji z rachunku bankowego,wynagrodzenia
 • egzekucji świadczeń alimentacyjnych,np. gdy małżonek uchyla się od alimentów,przebywa za granicą
 • postępowania i uprawnień komornika w postępowaniu egzekucyjnym,
 • warunków zajęcia określonych świadczeń przysługujących dłużnikowi (ruchomości oraz nieruchomości),
 • warunków przeprowadzania egzekucji komorniczych i nabywania przedmiotów pochodzących z takiej licytacji (np. samochody),
 • warunków odnośnie zajęcia kwot na rachunkach oszczędnościowych,lokatach,
 • warunków co do zajmowania pensji pracowniczej.
TOP