KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Ubezpieczenia społeczne

Pomoc prawna z zakresu ubezpieczeń dotyczy m.in. :

  • udzielania porad czy opinii prawnych,
  • korzystania z ubezpieczeń zdrowotnych,
  • świadczeń alimentacyjnych wypłacanych ze środków publicznych,
  • warunków korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych,
  • warunków korzystania z zasiłków (macierzyńskich, wyrównawczych czy opiekuńczych),
  • zasad korzystania z zasiłków chorobowych,
  • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • zasad podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • warunków, na jakich przyznawane są renty z tytułu niezdolności do pracy (wymagania,jakie musi spełnić świadczeniobiorca,sposoby ustalania podstawy świadczeń,zasady przyznawania,podstawy zawieszania i zmniejszania świadczeń z tego tytułu).
TOP