KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczy m.in. :

 • prowadzenia spraw o rozwód i separację,
 • ustanawiania rozdzielności majątkowej (intercyzy),
 • podziału majątku wspólnego,
 • podziału majątku dorobkowego zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa,
 • stwierdzenia nieważności małżeństwa,
 • regulowania kontaktów z dzieckiem,
 • obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci; obowiązków alimentacyjnych rodziców czy osób zobowiązanych w dalszej kolejności,
 • ustalania wysokości alimentów (np. podwyższanie wysokości świadczeń alimentacyjnych czy ich obniżanie w przypadku zmniejszenia dochodów małżonka zobowiązanego do płacenia),
 • zabezpieczania wydatków związanych z urodzeniem dziecka,
 • postępowania w przypadku nie płacenia alimentów przez ojca dziecka,
 • spraw dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi (np. w kontekście rozwodu,separacji czy wyjazdu jednego z małżonków za granicę), w zakresie jej ograniczenia, zawieszenia czy pozbawienia,
 • spraw dotyczących opieki nad dzieckiem,
 • warunków ustalania ojcostwa.
TOP