KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Stanisław Gerlach

Prawo administracyjne

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego dotyczy m.in. :

 • udzielania porad prawnych,
 • reprezetnacji przed sądem oraz urzędami administracji publicznej
 • obsługi prawnej inwestycji budowlanych
 • dochodzenia odpowiedzialności urzędników za niezgodne z prawem decyzje,
 • prowadzenia postępowań odwoławczych od decyzji administrayjnych,
 • stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej,
 • postępowania prawnego w przypadku bezczynności oraganów administacji publicznej,
 • egzekwowania opłat lokalnych przez gminy,np. za wywóz śmieci
 • stosowania przepisów o ruchu drogowym,
 • pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych,
 • spraw dotyczących wycięcia drzew na posesji.
TOP